Reference

 

Toto jsou zakázky firmy SEI-MONT s.r.o.: pro rok 2007 až 2011

 

1) Glanzstoff – Bohemia s.r.o.Lovosice    – přemístění rozvaděčů v třídírně – včetně přepojení

–  přepojení klimakomory na Viskóze

– vybavení kompresorovny – elektročást

 

2) Lovochemie a.s.                               – připojení vážního systému na vlečce,

– přepojení kabeláže – demolice vjezdové vrátnice

– rekonstrukce elektro – laboratoře

– rekonstrukce elektro – čpavkové nádrže – nevýbuch

– údržba osvětlení v jednotlivých provozech

3) Prodejna PINO – ˇUstí n/L                 – přípojka 22kV – včetně rozvaděčů a trafa

 

 Zakázky firmy Bohemia Muller s.r.o. na kterých se podílel Sei-mont s.r.o.:

1) Lovochemie a.s.- FAME                   – rozvody nn + Vn,zámečnické práce + stavební elektro

Zakázky firmy SIEMENS a.s. na kterých se podílel Sei-mont s.r.o.:

1) Glanzstoff Bohemia s.r.o              –   montážní práce elektro :

–  zemní a stavební práce

–  zámečnické práce

2) HILLS Hustopeče                         –  Administrativní budova nn + datové rozvody – montážní práce

3)  MVE Troja Praha                       –   Vn + nn včetně osvětlení – montážní práce

4)   Metro Letňany                          –   přípojka 22 kV včetně zemních prací – montážní práce

5) Prům. zóna Lovosice Kos Wiere    –  zemní práce pokládka nn,veřejné osvětlení a osv.haly –

6) Lovochemie a.s.                         –  montážní práce elektro

7) Knauf Krupka                              – rozvody NN + osvětlení – montážní práce

8) Protipovodňová ochrana Lovochemie – Kabelové rozvody,připojení čerpacích stanic atd.

9) Spolchemie Ústí n/L Epispol I a II – elektropráce a zámečnické práce- montážní práce

10) Rozvodna TS 2231 – Vinohradská 190 – VN + nn rozvody + stavební práce

Zakázky firmy KC systém Praha na kterých se podílel Sei-mont s.r.o.:

1)  SAZKA Praha                    – výměna protipožárních hlásičů a administrativní budově

2)  Nemocnice Motol Praha     – kabelové rozvody nn,datové rozvody – požární zabezpečení včetně

3)  Mat.školka Praha Libeň      – zabezpečovací kamerový systém

 

Zakázky firmy  Ross  s.r.o. na kterých se podílel Sei-mont s.r.o.:

1) Obchodní centrum – Most        –  nn rozvody,slaboproudé rozvody +požární zabezpečení

2) Tesco – Ústí n/L                      – dodávka a montáž elektro včetně rozvaděčů nn

3) Technická univerzita Liberec     – elektroinstalační práce včetně přívodních kabelů

4)  Multifunkční areál Karolína – Ostrava – elektro montážní práce NN a VN

 

Zakázky firmy  Industria  AC Praha  s.r.o. na kterých se podílel Sei-mont s.r.o.:

1)    ACZ Lovosice – prům.zóna  – přípojka 22kV,kab.rozvody nn,hromosvod + osvětlení celého objektu.

2)                                                            – výměna zářivkových svítidel ve stáv.kancelářských místnostech

3)                                                            – veřejné osvětlení kolem celého objektu

4)    FVE – Světec u Bíliny            – Montážní práce VN a nn + kamerový systém

5)    FVE – Myslív u Klatov          – montážní práce VN a nn + kamerový systém

Zakázky firmy  Regula Industry  s.r.o. na kterých se podílel Sei-mont s.r.o.:

1)  ETU Tušimice II                   – zámečnické práce,rozvody nn + rozvody měření a regulace

Zakázky firmy  Metrostav a.s. na kterých se podílel Sei-mont s.r.o.:

1)    Tunel Prackovice  D8           – staveništní rozvody nn + osvětlení tunelu

Zakázky firmy EUROMONT GRUP a.s.

1)    Nemocnice Česká lípa -JIP  – montáž osvětlení a nn rozvodů + EPS,EZS,Evakuační rozhlas atd.

Zakázky firmy FeEltech s.r.o

1)    CLSIC OIL Kladno – dodávka a montáž rozvodů nn + EPS,EZS a  kamerový systém.

Zakázky firmy  M+W Process Automation s.r.o.

1)    MVE Miřejovice    –  Montážní práce NN a VN včetně slaboproudu

2)    Proti povodňová ochrana – Lovosice – M+R

Zakázky firmy SPECTRUM,spol.s.r.o.

1)     Oprava a výměna osvětlovacích těles v prodejnách ,,ASKO“ po celém území ČR

  A mnoho dalších malých zakázek typu – rodinné domky,osvětlení umělých travnatých    ploch, přípojky čističek bazenů včetně regulace atd.

SEI-MONT s.r.o.
Vančurova 685/4
410 02 Lovosice 2

Oficiální název:
SEI - MONT s.r.o.
IČO: 25490192
DIČ: CZ25490192